Elektronisko balsu fenomens

Balsis arpus kapa

Verein „Tonbandstimmen-Forscher Hamburg e.V.“
Biedribas "EVP petnieku Hamburg e.V." dibinata 1990

Atpakal uz "PSI ikdienas" - Atpakal uz Index

Laipni ludzam!!

Kreisais: Friedrich Jürgenson (1903-1987), atklajeju "EBF" (Elektronisko balsu fenomens).

Video filma par F. Jürgenson "tilts uz nemirstibu" Tagaz uz VD! (Vacu skanu)

Labais: Dr. Konstantins Raudive (1903-1974), pirmais zinatnes autors.

Pardabisks balsis ir dzivibas zime pec naves. Mums ir vairaki piemeri, kas maca mus, ka cilveks turpina pastavet, kad kermena pagajis EVP petnieku Hamburg (TFH) eV, ir ta sauktais balsis paradiba, noverojis jau senatne, kas var petit ar moderno ierakstu metodes. Asociacija izpetis to talak un izplatišanos un balsis, ko iegust parskatu saturu. No kluba vadiba ir atkariga no kas par inženieri rokas Gerhard Helzel, kas tiek apmacits pec tehniska Karlsrues universitate.

Jauns! Video klipi latviešu valoda bez maksas:

Raudive. Filma par pirmo zinatnieks, kas japeta balss fenomenu. Windows XP (wmv fails1.5 MB)

Video klipi anglu valoda bez maksas:

Balss uznemejas bez radio

Ka lietot Ultrasonicus. Windows XP (wmv fails 851 kB).

Ka radio balsis stasies ir? Windows XP (wmv fails 827 kB)
Balsis no antikajiem laikiem. Windows XP (wmv fails 2,2 MB)

Ultralator. Balss gienerators, lai demonstrejumu balss fenomens. (fails wmv 4,2 MB)

Jauns! Ikvienam cauri Voice Tracer 7789. . Balsis katrai. Windows XP (wmv fails 700 kB).

VVisiem 5 pašlaik lejupieladet no internets. Video klipi ir but uz DVD augstas kvalitates, par EUR 10, - + 4, - pasta izdevumi.

Aprikojums:


1) "Ultrasonicus III", balss uztveršanas ierici, kas darbojas ka mikrofons, bet ari ultraskanas capsula kas papildus vel biežak. Te ipaši labas balsis, bez radio piejaukumu iespejams.
Par registraciju, vienam ir pievienot amixed energijas spektra, kas skanas un ultraskanas diapazona, kas parasti rodas veida kamertonis (zimuli tip, vibracijas metala vitnotas ass M 3). Cena: apmeram 250-400 eiro, atkariba no skaita ražošanu.

2) "Ultraskanas Nosutits iekarta" (pa labi): ar šo pielikumu, ultraskanu tiek parraidits un sanema atpakal noteikta attaluma. Eksperimenti bija daudzsološi, lai "Ultralator" tika uzcelta. Vairs nav ražošana.
3) "Ultralator" (kreisas): ta ka energija "Ultrasonicus III" (skatit iepriekš), ir jasniedz ar rokam, energijas spektra tiek generets šeit elektromagnetiska veida. Loti sarežgitu elektrisko shemu. Darbiba ir loti vienkarša, tomer: ir jabut tikai janodrošina, ka poga ir jaapgriež ar nedaudz pacietibas, laba dzirde un veiksmi. Balsis, kas ir izveidots ar "Ultralator" ir augsta, piemeram, meitenu balsis. Tas parasti gruti saprast, ko vecaki virieši. Jaunieši dzirdet balsis, bet loti laba.

Gerhard Helzel paradija "Ultralator" in show "Extra 3" Ziemelu vacu Broadcasting Company (att pa labi). Bezmaksas video klips:


5) Mikrophons Ieteikums: Ja iepriekš minetajam iericem nav, var sasniegt loti labus rezultatus ar loti amplificating electret mikrofonu. (Šadas mikrofoni ir sava stravas atpazit pec ieslegšanas-izslegšanas sledzis.) Ir mikrofons EVR 100 (Sony augstu pelnu 10 mV / Pascal), ir ipaši ieteicama.

Piezime: Lai registretu un lieliska filtrešanu balsis ar datoru, mes iesakam programma "Cool edit 2000".

Zinatniskos jautajumus, balss ierakstu:

"Can a dead man speak?" Answer: You can hear the answer that they are dead. But we must not explain the voices as crazy, if you want to reply with the church: for example, it is so that Moses and Elijah talking with Jesus (the so-called "transfiguratio" = "Transfiguration," Lucas 9.30 ). It is very naive, but the "inner voice" of the prophets with the externally (by ear) audible voice has been mistaken. But with the "transfiguratio" is also mentioned that occurred an externally audible voice: "Thou art my beloved Son ..." Even the heathen had witnessed such voices. Especially worth mentioning is that the word "money" is derived from a supernatural voice. Juno, the supreme Roman goddess, warned the Romans that it was built in honor of the temple of Juno Moneta "(= Juno, the admonisher). In that temple was later the mint, so that the words "mint" and "money" are derived from "moneta".

Vai miris cilveks runa? "Atbilde: Jus varat dzirdet atbildi, ka vini ir miruši. Bet mes nedrikstam izskaidrot ka traks, ja velaties atbildet ar baznicu: piemeram, ir ta, ka Mozus un Elija runaja ar balsi Jezus (ta saukto "transfiguratio" = "Apskaidrošanas" Lucas 9,30). Tas ir loti naivi, bet "iekšeja balss" ir ar areji (ar auss) dzirdama balss pravieši ir maldigs. Bet ar "transfiguratio" ari minets, ka notikusi areji dzirdama balss:" Tu esi mans milais Dels ... " Pat paganu bija liecinieki, piemeram balsis. Ipaši verts pieminet, ir tas, ka vards "money" ir atvasinats no pardabisks balss. Juno, augstakais romiešu dieviete, bridinaja romieši, ka ta tika uzcelta par godu templis Juno Moneta "(= Juno, Atgadinajum). Šaja templis velak piparmetru, lai vardus "money" ir ieguti no "moneta".

CD Balsu skaits: 41 paraugi paranormals balsis (galvenokart vacu valoda, bet ari latinu, sanskrita, 1 Sengrieku, 1 seno egiptiešu) a) via radio, b) par "Ultrasonicus", c) par "Ultralator". Tikai Euro 7,50 + 4,00 pastmarkas in Europa (Amerika 8 .-).

Balss Piemeri:

Lai noklausitos, ludzu, klikškiniet uz pasvitrots teksts:

a) balsis, kas tika sanemti, izmantojot radio:

Wir korrespondieren doch nachher
Mes joprojam atbilst tam

Kad jautaja: "Tevs, ludzu, atbildiet!" tagad dzirdet šo atbildi.

Hier ist Raudive Te ir Raudive
Dr Konstantins Raudive zinots bieži šis, ar tipisku basa balss.

Olga testete ja die Millionen
Olga tiešam parbaudits.
Olga ir iesniegts precizak šaja gramata "Laba Balss".

Ba, Ka, Re reduc
Senu egiptiešu un latinu: "Atkal dvesele, dzivibas speku un sauli."

Recieved with a simple condenser microphone:

Hier der Raudive "Šeit Raudive"
Planešanai ar dakša in cup.

b) Balsis ar "Ultrasonicus" (bez bezvadu)

Elvira hier Elvira šeit
Nezinams man, Elvira zinots sic.

Mata Harau
Sanskrit: "Mata (ir) Hari."

Dr.-Ing.
Nezinams doktor-inženieris apalkokiem.

Dürer

Vater Tevs

Überall fast nur Rosen
Gandriz visa rozes

Erna, toter Mann, Erna
Erna, miris cilveks, Erna

Amen(1) Amen (2)

Ich schaff' bei Goethe
Es stradaju pie Goethe

Macht auch der Kanzler, hockt daheim
Padara ari kanclera sedi majas

Balsis ar generators paradija petnieks Hans Otto Koenig jau 1983. Vesturiskas skanu filma ierakstu, wmv fails, 1,6 MB (vacu skanu).

Adrese apvieniba: Gerhard Helzel, Timm-Kröger-Weg 15, 22335 Hamburg, Tel 040-505374

Savienojums ar majas lapu "par komunikaciju asociacijas pazinojums Research" http://www.vtf.de

Holande vietne par no Beyond Balsu skaits: www.evp-voices.com